Reach new heights

Start your online course today!

Skill up and have an impact! Your business career starts here.
Time to start a course.

View all
Leaderboard

1 Nguyễn Ngọc Hưng
Nguyễn Ngọc Hưng
Bachelor 850 xp
2 Trần Đức Nghĩa
Trần Đức Nghĩa
Newbie 58 xp
View all
Most popular courses

Hướng dẫn sử dụng 3S Insight
Insight là hệ thống quản lý công việc tại 3S. Được triển khai sử dụng nền tảng mã nguồn mở Redmine.
Hướng dẫn sử dụng insight, sẽ giới thiệu cơ bản nhất cho các bạn cách sử dụng trang insight.3si.vn và cách log Timesheet cho công việc của mình. Nội dung gồm có:
1. Màn hình Home: Chức các thông tin chung như Guidline, 3S Tool, Quyết định, Nội quy công ty...
2. Quản trị dự án
3. Cách tạo và edit issues.
4. Cách Log Timesheet:
Khuyến khích mọi người log time hàng ngày. Và log đúng thời gian thực tế làm việc của các bạn.
Mục đích:
- Khai TS để cho chính mình, biết được ngày hôm nay mình làm gì. Mình tốn bao nhiêu thời gian cho công việc nào.
- Khai TS để cho người quản lý (PL, teamlead), biết được từng member hôm nay làm gì, lượng công việc đã hợp lý chưa.
- Khai TS để cho khách hàng, biết được thời gian thực tế member cống hiến trong dự án (với dự án loại OSDC/SES/SEA)
- Khai TS để tham khảo cho tương lai:
+ Nếu gặp 1 task tương tự như vậy, người làm sau sẽ biết đường estimate thời gian làm cho chuẩn.
+ Quản lý có thể đưa ra những bản estimate sát với thực lực của team hơn.

Chọn chế độ Full HD để xem video rõ nhất nhé.
Mọi vấn đề cần giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ: phuong.tt@3si.vn
Certification icon
Certification icon
View all
Newest courses

Certification icon
Hướng dẫn sử dụng 3S Insight
Insight là hệ thống quản lý công việc tại 3S. Được triển khai sử dụng nền tảng mã nguồn mở Redmine.
Hướng dẫn sử dụng insight, sẽ giới thiệu cơ bản nhất cho các bạn cách sử dụng trang insight.3si.vn và cách log Timesheet cho công việc của mình. Nội dung gồm có:
1. Màn hình Home: Chức các thông tin chung như Guidline, 3S Tool, Quyết định, Nội quy công ty...
2. Quản trị dự án
3. Cách tạo và edit issues.
4. Cách Log Timesheet:
Khuyến khích mọi người log time hàng ngày. Và log đúng thời gian thực tế làm việc của các bạn.
Mục đích:
- Khai TS để cho chính mình, biết được ngày hôm nay mình làm gì. Mình tốn bao nhiêu thời gian cho công việc nào.
- Khai TS để cho người quản lý (PL, teamlead), biết được từng member hôm nay làm gì, lượng công việc đã hợp lý chưa.
- Khai TS để cho khách hàng, biết được thời gian thực tế member cống hiến trong dự án (với dự án loại OSDC/SES/SEA)
- Khai TS để tham khảo cho tương lai:
+ Nếu gặp 1 task tương tự như vậy, người làm sau sẽ biết đường estimate thời gian làm cho chuẩn.
+ Quản lý có thể đưa ra những bản estimate sát với thực lực của team hơn.

Chọn chế độ Full HD để xem video rõ nhất nhé.
Mọi vấn đề cần giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ: phuong.tt@3si.vn
Certification icon