Responsible Administrator
Last Update 12/02/2020
Completion Time 2 hours 52 minutes
Members 19
MSX Building Company
 • Những điều căn bản về mục tiêu
  • Tại sao chúng ta đặt mục tiêu?
   10 xp
  • Mục tiêu kéo dãn là gì và tại sao chúng ta cần nó?
   10 xp
  • Những điều cần lưu ý khi đặt mục tiêu kéo dãn
   10 xp
  • Cải thiện hiệu quả của mục tiêu kéo dãn như thế nào?
   10 xp
  • Những yếu tố nào quyết định mức độ cam kết với mục tiêu của cá nhân trong tổ chức?
   10 xp
  • Đo lường cam kết mục tiêu như thế nào?
   10 xp
  • Phân biệt nhiều mục tiêu và mục tiêu hỗn hợp
   10 xp
  • Làm thế nào để đặt nhiều mục tiêu hiệu quả?
   10 xp
  • Những yếu tố ảnh hưởng đến mục tiêu của nhóm?
   10 xp
  • Đặt mục tiêu với các kiểu nhóm khác nhau như thế nào?
   10 xp
  • Đặt mục tiêu trong cấu trúc tổ chức hỗn hợp như thế nào?
   10 xp
 • Thiết lập mục tiêu OKR
  • Thế nào là một Mục tiêu tốt?
   10 xp
  • Đặt mục tiêu SMART
   10 xp
  • Câu chuyện mở rộng mục tiêu của Chrome
   10 xp
  • Câu chuyện Cánh Buồm - một nền giáo dục trong vòng 70 năm
   10 xp
  • Thế nào là Kết quả then chốt tốt?
   10 xp
  • Phân biệt OKR và KPI
   10 xp
  • Đặt Mục tiêu Cá nhân theo kiểu OKR
   10 xp
  • Bốn nguyên lý nền tảng của OKR
   10 xp
  • Đồng bộ mục tiêu OKR theo chiều dọc như thế nào?
   10 xp
  • Đồng bộ mục tiêu OKR theo chiều ngang như thế nào?
   10 xp
  • Căn chỉnh mục tiêu với chiến lược của tổ chức
   10 xp
 • Từ lập kế hoạch đến thực thi hiệu quả
  • Phân nhỏ chu kì phản hồi trong OKR
   10 xp
  • Quy trình lập kế hoạch hiệu quả
   10 xp
  • Ai làm việc gì trong OKR?
   10 xp
  • Theo dõi tiến độ OKR của bạn
   10 xp
  • Thận trọng với quy trình ra quyết định của bạn
   10 xp
  • Báo cáo trong tổ chức hỗn hợp như thế nào?
   10 xp
  • Công cụ quản lí công việc liên tục: OKRs và CFRs
   10 xp
  • Giao phó công việc như thế nào?
   10 xp
  • Những yếu tố nào giữ chân nhân viên trong tổ chức?
   10 xp
  • Quản lý hành vi trong tổ chức của bạn
   10 xp
  • Huấn luyện và Khuyến khích nhân viên của bạn
   10 xp
  • Giúp nhân viên của bạn trưởng thành thông qua các nhiệm vụ
   10 xp
  • Mười lỗi thường gặp trong OKR
   10 xp
 • Quản lí thông qua những cuộc họp
  • Sáu nguyên lí của những cuộc họp thành công
   10 xp
  • Các hình thức họp thường gặp
   10 xp
  • Chuẩn bị trước cuộc họp như thế nào?
   10 xp
  • Bắt đầu cuộc họp như thế nào?
   10 xp
  • Những việc cần làm trong toàn thời gian họp
   10 xp
  • Làm gì với công việc của mình sau buổi họp?
   10 xp
 • Đánh giá hiệu suất của tổ chức
  • Những điều cần lưu ý khi đánh giá hiệu suất
   10 xp
  • Đánh giá hiệu suất của nhân viên
   10 xp
  • Làm gì khi nhân viên của bạn từ bỏ công việc
   10 xp
  • Thận trọng với lương thưởng cho hiệu suất
   10 xp
  • Huấn luyện nhân viên là công việc của quản lí
   10 xp
  • Áp dụng lý thuyết điểm hạn chế để cải tiến hiệu suất của doanh nghiệp như thế nào?
   10 xp
 • Tổng kết
  • Tổng kết khóa học
  • Đọc thêm - Tham khảo