Our Job Offers

Join us and help disrupt the enterprise market!

Join us, we offer you an extraordinary chance to learn, to develop and to be part of an exciting experience and team.

.NET Core Developer - Hanoi

2 open positions

3rd Floor - Kim Anh Building, 1/78 Duy Tan, Tầng 3 - Tòa nhà Kim Ánh, 1/78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội Vietnam
06/14/2024 10:02:50

VueJS Developer

3rd Floor - Kim Anh Building, 1/78 Duy Tan, Tầng 3 - Tòa nhà Kim Ánh, 1/78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội Vietnam
06/19/2024 07:42:17

Java Developer

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia xây dựng các phần mềm phục vụ doanh nghiệp trên nền tảng Java Duy trì, cải tiến các dự án phần mềm đang hoạt động. Phối hợp, hỗ trợ trong việc vận ...

3rd Floor - Kim Anh Building, 1/78 Duy Tan, Tầng 3 - Tòa nhà Kim Ánh, 1/78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội Vietnam
06/17/2024 04:44:43

Lập trình viên Python/Odoo (Onsite)

Mô tả công việc: Tham gia phát triển và duy trì các dự án phần mềm sử dụng Python và Odoo framework. Làm việc với cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Phát triển và tùy chỉnh các module Odoo ...

3rd Floor - Kim Anh Building, 1/78 Duy Tan, Tầng 3 - Tòa nhà Kim Ánh, 1/78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội Vietnam
06/25/2024 03:04:39

Lập trình viên Java (Onsite)

Mô tả công việc: Tham gia phát triển và duy trì các dự án phần mềm sử dụng Java Spring Boot và RestAPI. Phân tích yêu cầu kinh doanh, thiết kế giải pháp và triển khai mã ...

3rd Floor - Kim Anh Building, 1/78 Duy Tan, Tầng 3 - Tòa nhà Kim Ánh, 1/78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội Vietnam
07/19/2024 04:17:15

About us

We are a team of passionate people whose goal is to improve everyone's life through disruptive products. We build great products to solve your business problems.