3S tham dự tuần CNTT Nhật Bản Mùa xuân 2015 (Japan IT Week Spring 2015)


Triển lãm SODEC nằm trong khuôn khổ Tuần CNTT Nhật Bản Mùa xuân 2015 (Japan IT Week Spring 2015) diễn ra từ ngày 13/05 đến ngày 15/05, song song cùng 11 triển lãm khác về Smartphone & Mobile, Big Data Management, Web & Mobile, Cloud Computing, Information Security, Data Storage, IoT/M2M Expo …

Tại triển lãm SODEC lần này, 3S Intersoft JSC Vietnam tham gia gian hàng cùng với sản phẩm mang tính chiến lược đó là Hệ thống cảnh báo Khủng hoảng toàn cầu Crisis Management dành cho doanh nghiệp do chính CEO của 3S – ông Nam Nguyen Hoai trực tiếp tham gia và giới thiệu.

Thông tin chi tiết về 3S và sản phẩm Crisis trên trang chủ của Triển lãm.

Đây là cơ hội lớn cho sự lớn mạnh của 3S và cơ hội quảng bá hình ảnh 3S rộng rãi ra với bạn bè thế giới nói chung và thị trường chủ lực Nhật Bản nói riêng.

trong 


Tập hợp hơn 500 đầu sách lập trình miễn phí dành cho Developer tại Github.