Quản lí nhóm làm việc ở nhà

Quản lí nhóm làm việc ở nhà

Đại dịch COVID-19 khiến cách li xã hội trở thành yêu cầu bắt buộc, dẫn đến việc gia tăng mạnh mẽ xu hướng làm việc từ xa trên toàn cầu. Mô hình làm việc từ xa không còn quá xa lạ với chúng ta nhưng làm thế nào để làm việc từ xa hiệu quả thì không phải nhà quản lí nào cũng nắm được. Khóa học “Quản lí nhóm làm việc ở nhà” sẽ cung cấp cho các nhà quản lí kiến thức, công cụ và phương pháp để tổ chức, quản lí và duy trì nhóm làm việc từ xa hiệu quả.

Responsible Administrator
Last Update 10/27/2020
Completion Time 43 minutes
Members 15
Quản lý WFH4M
 • Giới thiệu
  • Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học?
 • Chuẩn bị cho nhóm làm việc từ xa hiệu quả
  • Tám câu hỏi và trả lời về cách làm việc từ xa mùa Covid
  • Làm thế nào để nhóm làm việc từ xa có một khởi đầu tốt?
  • Xây dựng thói quen làm việc từ xa khoa học, hiệu quả
  • Một số khó khăn thường gặp khi làm việc từ xa và cách giải quyết
 • Cộng tác trong nhóm làm việc từ xa
  • Cách lập kế hoạch tuần cho nhóm làm việc từ xa
  • Điều hành cuộc họp với nhóm làm việc từ xa như thế nào?
  • Các công cụ giúp nhóm làm việc từ xa cộng tác hiệu quả
  • Giải quyết các vấn đề trong quản lí nhóm làm việc từ xa
 • Đánh giá tiến độ khi làm việc từ xa
  • Quy trình tám bước để đánh giá năng lực nhân viên khi làm việc từ xa
  • Những công cụ quản lí tiến độ của nhóm làm việc từ xa
  • Sáu bí kíp quản việc cực hiệu quả, triệt tiêu stress cho kẻ thế mà đần