Siêu máy tính Titan (số 2 thế giới từ 2013 ~)

Start writing here...

in Tech
HPC (P2) – Lựa chọn kiến trúc GPU nào cho Deep Learning