Ngôn ngữ thông dịch (PHP…), làm thế nào để giấu code khi deploy?

Chưa thấy có bài nào mang ra để thảo luận cả nên mạo muội làm một bài lấy ý kiến anh em, xem ai chém tưng bừng nhất.

Các ngôn ngữ kiểu JAVA, .NET thì khi deploy, các bạn vẫn chỉ cần deploy cái DLL, .class lên server là coi như tạm ổn.

Vẫn biết là có trình de-compiler các kiểu, nhưng dù sao nó thành Binary thì cũng đỡ risk về mặt mất mát source code hơn.

Vậy với những ngôn ngữ thông dịch như là PHP, các bạn hay dùng cách gì để pack nó, hay en-code nó … để khi deploy lên host, lên server mà giảm được rủi ro mất source code.

Các AHBP cho ý kiến cái nào…


[Cập nhật…] 3S tham dự triển lãm thương mại và công nghệ CeBIT tại Hanover – Đức