Lại nói về chuyện nền kinh tế mới: Attention Economy

Start writing here...

in Tech
Xoay quanh chuyện phần mềm ở Nhật (dịch thuật từ NikkeiBP ITPro)