Người phụ trách Trần Thùy Phương
Cập nhật gần nhất 13/10/2021
Thời gian hoàn thành 1 giờ 45 phút
Thành viên 164
 • Subject of application
 • Security content
  • In and out the office
   10 xp
  • Media and information mngt
   10 xp
  • Communication
   10 xp
  • Others
   10 xp
 • Effects of a violation
  • Effects of a violation
  • Security