3S Intersoft JSC Phiên bản hệ thống 14.0-20230710

Thông tin về 3S Intersoft JSC instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

odoo Customize OEM(Boost, Data reset)
1 click customize odoo, reset data. For quick develop. Set brand, boost, reset data, debug. Language Switcher. Easy Delete data.reset account chart. customize my odoo. odoo customize, odoo oem.
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Dự án
Organize and plan your projects
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Ngày nghỉ
Phân bổ Nghỉ phép và theo dõi yêu cầu Nghỉ phép
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Odoo 14 Full Accounting Kit
Asset and Budget Management, Accounting Reports, PDC, Lock dates, Credit Limit, Follow Ups, Day-Bank-Cash book reports.
Project Template
This apps helps to make project as template and make new project from the Template
Bureaucrat Knowledge
Bureaucrat Knowledge
Bureaucrat Knowledge Website
Bureaucrat Knowledge Website
ONE3S - Employee Late Check-in
This module Allows Employee Late check-in deduction/penalty
Row Number Header Fix Tree View
Show Row Number and Fixed Header in Tree/List View
Generic Tag
Generic tag management.
Open HRMS Branch Transfer
Employee transfer between branches
ONE3S - Biometric Device Integration
Integrating Biometric Device (Model: ZKteco uFace 202) With HR Attendance (Face + Thumb)
IT Infrastructure Management
IT Assets, Credentials, Backups, Applications.
ONE3S - Chat
ONE3S - Contacts
ONE3S - Contracts
ONE3S - COVID Status
ONE3S - CRM
ONE3S - CRM Dashboard
ONE3S - Employees
ONE3S - Employees Dashboard
ONE3S - MailTemplate
ONE3S - Overtime
Manage Employee Overtime
ONE3S - Recruitment
ONE3S - Slides
ONE3S - Survey
ONE3S - Time Off
ONE3S - Web
ONE3S - Worked Hours Report
OPS Google Chat - CRM
OPS Google Chat Integration
OnePaaS google chat integration
OPS Google Chat - Project
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Quản lý Kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và lý lịch của nhân viên của bạn
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng lao động

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam