Scrum Essence

Scrum Essence

Khóa học rất đa dạng về cách thức thể hiện nội dung nhằm giúp người học có trải nghiệm học tập trực tuyến hiệu quả nhất. Các video với thời lượng ngắn gọn (từ 2-5 phút), nội dung rõ ràng, đầy đủ và đẹp giúp tạo hứng thú cho người học. Các bài quiz xen kẽ được thiết kế giúp học viên rà soát và gợi nhớ những kiến thức đã học trước đó. Ngoài các bài tập để nắm vững hơn về lý thuyết người học còn có thêm các template, checklist, tài liệu tham khảo để áp dụng đúng và hiệu quả Scrum cho nhómtổ chức của mình...

Người phụ trách Administrator
Cập nhật gần nhất 08/12/2020
Thời gian hoàn thành 2 giờ 4 phút
Thành viên 167
Cơ sở SCX Agile Scrum
 • Giới thiệu
  • Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học?
  • Giới thiệu
 • Tổng quan về Scrum
  • Làm quen với Scrum
   80 xp
  • Vòng đời của một quy trình sản xuất Scrum
   80 xp
  • Rà soát quy trình hiện tại
  • Agile khắp mọi nơi
 • Tổ chức nhóm làm việc hiệu quả
  • Nhóm Scrum
   100 xp
  • Vai trò Product Owner
   80 xp
  • [Checklist] Danh sách kiểm tra của Product Owner
  • Vai trò ScrumMaster
   110 xp
  • [Checklist] Danh sách kiểm tra của ScrumMaster
  • Vai trò Nhóm Phát triển
   80 xp
  • [Exercise] Xây dựng nhóm
  • [Exercise] Xây dựng Quy tắc làm việc nhóm
  • [Reading] Cái tay ScrumMaster ấy làm việc gì?
  • [Reading] Hiểu thế nào cho đúng về “liên chức năng”
 • Tạo sản phẩm chất lượng
  • Product Backlog
  • Sprint Backlog
  • Phần tăng trưởng
  • Định nghĩa Hoàn thành
  • Các tạo tác trong Scrum
   80 xp
  • [Exercise] Quản lí Product Backlog
  • [Exercise] Xây dựng Sprint Backlog
  • [Exercise] Giới thiệu một số công cụ quản lí Backlog
  • [Exercise] Xây dựng Định nghĩa Hoàn thành
 • Vận hành quy trình hoạt động hiệu quả và chất lượng
  • Lập kế hoạch Sprint
   90 xp
  • Ước tính
  • Planning Poker
  • [Checklist] Danh sách kiểm tra Lập kế hoạch Sprint
  • Scrum Hằng ngày
   90 xp
  • Sơ kết Sprint
   80 xp
  • [Checklist] Danh sách kiểm tra Sơ kết Sprint
  • Cải tiến Sprint
   80 xp
  • Làm mịn Product Backlog
   80 xp
  • Theo dõi tiến độ Sprint
   140 xp
  • Theo dõi tiến độ Sản phẩm
   100 xp
  • [Exercise] Xây dựng khung các sự kiện
  • [Exercise] Cải tiến Sprint với Glad Sad Mad
  • [Checklist] Danh sách kiểm tra Scrum
  • [Reading] Kế hoạch và Lập kế hoạch, cái nào quan trọng hơn?
  • [Reading] Biểu đồ Phát hành Burndown Cải tiến
  • [Reading] Hướng dẫn Scrum 2016 có gì mới?
 • Những hiểu lầm trong Scrum
  • Không cần lập kế hoạch
  • Không được thay đổi Sprint Backlog trong Sprint
  • ScrumMaster phải có mặt trong suốt buổi Scrum Hàng ngày
  • Trong Scrum, các tính năng mới chỉ được chuyển giao ở cuối Sprint
  • Product Backlog buộc phải có các User Story
  • Trong Scrum, Product Backlog được ưu tiên