Hướng dẫn sử dụng 3S Insight

Hướng dẫn sử dụng 3S Insight

Insight là hệ thống quản lý công việc tại 3S. Được triển khai sử dụng nền tảng mã nguồn mở Redmine.
Hướng dẫn sử dụng insight, sẽ giới thiệu cơ bản nhất cho các bạn cách sử dụng trang insight.3si.vn và cách log Timesheet cho công việc của mình. Nội dung gồm có:
1. Màn hình Home: Chức các thông tin chung như Guidline, 3S Tool, Quyết định, Nội quy công ty
2. Quản trị dự án
3. Cách tạo và edit Issues
4. Cách Log Timesheet:
Khuyến khích mọi người log time hàng ngày. Và log đúng thời gian thực tế làm việc của các bạn.
- Khai TS để cho chính mình, biết được ngày hôm nay mình làm gì. Mình tốn bao nhiêu thời gian cho công việc nào.
- Khai TS để cho người quản lý (PL, teamlead), biết đc từng member hnay làm gì, lượng công việc đã hợp lý chưa.
- Khai TS để cho khách hàng, biết đc thời gian thực tế member cống hiến trong dự án (với dự án loại OSDC/SES/SEA)
- Khai TS để tham khảo cho tương lai:
+ Nếu gặp 1 task tương tự như vậy, người làm sau sẽ biết đường estimate thời gian làm cho chuẩn.
+ Quản lý có thể đưa ra những bản estimate sát với thực lực của team hơn.

Người phụ trách Trần Thùy Phương
Cập nhật gần nhất 13/10/2021
Thời gian hoàn thành 45 phút
Thành viên 110
  • Màn hình Home
   10 xp
  • Quản trị dự án
  • Cách tạo và edit issues
  • Cách log Timesheet
   10 xp
  • Tài liệu đọc thêm
  • 3S Insight tool & Timesheet