Đột phá năng suất cá nhân

Đột phá năng suất cá nhân

Các nội dung chính của khóa học:
1. Quản lí công việc hiệu quả
2. Bắt đầu và kết thúc công việc
3. Giao tiếp hiệu quả
4. Học hỏi và phát triển bản thân

Người phụ trách Administrator
Cập nhật gần nhất 28/11/2020
Thời gian hoàn thành 2 giờ 1 phút
Thành viên 127
Cơ sở PPX
 • Giới thiệu
  • Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học?
  • Giới thiệu về khóa học
 • Quản lí công việc
  • Đặt mục tiêu SMART
   80 xp
  • Đặt Mục tiêu Cá nhân theo kiểu OKR
   10 xp
  • Sử dụng 5W2H hỗ trợ lập kế hoạch hiệu quả
   10 xp
  • Quản lí công việc bằng Kanban
   60 xp
  • Dùng Trello quản lí công việc hiệu quả
   10 xp
  • Nguyên tắc Pareto là gì?
   10 xp
  • Dùng ma trận Eisenhower để đặt độ ưu tiên
   10 xp
  • Dùng định nghĩa hoàn thành để đảm bảo chất lượng công việc
   10 xp
  • Dùng Phương pháp Ivy Lee để tăng năng suất
   10 xp
  • Quy trình xử lí vấn đề theo Getting Things Done (GTD)
   10 xp
  • Tạo checklist công việc như thế nào?
   10 xp
  • Chu trình cải tiến liên tục PDCA
   10 xp
 • Quản lí thời gian
  • Làm thế nào để quản lí thời gian trở thành thói quen của bạn?
   10 xp
  • Trì hoãn
   10 xp
  • Đóng khung thời gian, gia tăng năng suất
   10 xp
  • Dùng pomodoro để quản lí thời gian và nâng cao năng suất
   10 xp
  • Bí mật năng suất của Warren Buffet
   10 xp
  • Những công cụ theo dõi lịch làm việc của bạn
   10 xp
  • Nói không để năng suất hơn: dùng danh sách Ngừng-Làm
   10 xp
  • Quản lý thời gian trước và sau kỳ nghỉ như thế nào?
   10 xp
 • HoRenSo
  • Cách thức báo cáo tốt tăng hiệu quả công việc theo phong cách HoRenSo
   10 xp
  • Cách thức bàn bạc, hỏi ý kiến theo phong cách Horenso
   10 xp
  • Cách thức liên lạc tốt tăng hiệu quả công việc theo phong cách HoRenSo
   10 xp
  • Tham gia tích cực buổi họp
   10 xp
 • Bản thân và các mối quan hệ
  • IKIGAI là gì
   10 xp
  • Dùng Bản phác thảo Công việc Cá nhân như thế nào?
   10 xp
  • Sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?
   10 xp
  • Quản lí năng lượng
   10 xp
  • Stress là gì và tại sao bạn nên để ý tới nó?
   10 xp
  • Xây dựng mối quan hệ với người khác như thế nào?
   10 xp
 • Tổng kết
  • Final Exam
  • Đọc thêm - tham khảo